NiCAS :חידוש טכנולוגי לטיפול ביתר לחץ דם ואי ספיקת הלב

NICaS-Trending-Screen (1)

NiCAS – בדיקה ייחודית המסייעת באיזון ל"ד ואי ספיקת לב.
יתר לחץ דם מהווה גורם סיכון למחלות לב ולתמותה. לחץ דם גבוה הוא תוצאה של שלוב מרכיבים פיזיולוגיים שונים. אחוז לא מבוטל מחולי ל"ד אינם מגיעים ליעדי הטיפול למרות הטיפול במספר רב של תרופות.נNICaS-Laptop-Configurationסיונות מקובלים לאיזון ל"ד מבוססים לרוב על ניסוי וטעייה אם ע"י העלאת מינון או על ידי שלוב תרופות מקבוצות שונות.
NiCAS – Non Invasive Cardiac System, NIMedical, Israel

מכשיר ישראלי ייחודי  מאפשר לראשונה, התאמת הטיפול התרופתי בל"ד על בסיס מדדים פיזיולוגיים ייחודיים. בדיקה לא פולשנית זו מאפשרת הצצה אל המנגנונים אשר מובילים לעלייה בלחץ דם ועל מידת השליטה של הטיפול התרופתי במנגנונים אלה. הבדיקה מבוצעת ע"י חיבור שני חיישנים (אחד ליד ואחד לרגל) ומדידה במשך כ-2 דק'.
הבדיקה אינה פולשנית ואינה כואבת. בסיום הבדיקה, 0001ימליץ הרופא על שינוי תרופתי בהתאם למדדים אשר נבדקו כאשר כעת, השינוי מבוסס על עובדות פיזיולוגיות ולא על השערות.

בדיקה זו יכולה לשמש גם חולים הסובלים מאי ספיקת לב, מצב כרוני של תפקוד ירוד של הלב המביא לצבירת נוזלים. להבדיל מטיפול המבוסס על שקילה יומית והחלטה על מינון משתנים, בדיקת NiCAS מאפשר מדידה בלתי ישירה של כמות הנוזלים אשר נאגרו בגוף וכך ניתן להכווין את הטיפול התרופתי בצורה יעילה יותר.