NiCAS :חידוש טכנולוגי לטיפול ביתר לחץ דם ואי ספיקת הלב

NICaS-Trending-Screen (1)

NiCAS – בדיקה ייחודית המסייעת באיזון ל"ד ואי ספיקת לב.
יתר לחץ דם מהווה גורם סיכון למחלות לב ולתמותה. לחץ דם גבוה הוא תוצאה של שלוב מרכיבים פיזיולוגיים שונים. אחוז לא מבוטל מחולי ל"ד אינם מגיעים ליעדי הטיפול למרות הטיפול במספר רב של תרופות.